Kirka


Velkommen i kirka i påsken!Skjærtorsdag kl. 19.00: Gudstjeneste

Langfredag kl. 11.00: Gudstjeneste

Første påskedag kl. 11.00: Gudstjeneste

Ny kirketjener

9. januar begynte Terje Skoge som kirketjener i Torridal kirke i 50 % stilling.
Søndag 14. januar var det innsettelse med forbønn i gudstjenesten. Tjenestesbrev fra biskopen ble opplest.

Terje Skoge er sønn av Johann Skoge, som mange vil huske fra tidligere tider.  
Terje har vært politi, men er nå pensjonist, 58 år gammel. Han har et sterkt ønske om å fortsatt kunne være til nytte og arbeide i det godes tjeneste.

Vi ønsker Terje hjertelig velkommen til Torridal.

En stor takk til Harald Skeie, som etter mer enn 10 års tjeneste som kirketjener i Torridal nå vil bruke sin tid til andre oppgaver. Han har gjort en kjempegod innsats hos oss.

Besøk vår hjemmeside!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar