torsdag 10. mai 2018


Forsida på nr. 2 er maleriet Duo av Bjørn Aurebekk,
 som viser rundt i atelieret og grafikkverkstedet på Myren gård. 


Ellers forteller Knut Holt om Jonsbergheia.


I barnehagen på Mosby har de hatt mattedag der læring og lek gikk hånd i hånd.
 Her regner de med legoklosser og terninger.


Og i Eventyrskogen barnehage forbereder de kjøkkenhagen. Da de ryddet og rotet i plantekassene, fant de mye spennende: beitemark, tusenbein, maur og munkelus.Les om dette og mye mer i  denne utgaven av Torridalsposten.


Frister og utgivelser resten av året

Nr.       Deadline         Utgivelse        Distributør

3          28. mai           14. juni             Historielaget 

4          27. august      13. sept.          Torridal menighet 

5          5. nov.             22. nov.           Mosby bedehus*********************

Setter du pris på å få Torridalsposten i postkassa?


Da vil du kanskje støtte oss med ditt medlemskap?
Det koster bare 200 kr i året for deg som bor i Torridal!

Hvorfor ber vi om dette? Jo, fordi det koster å produsere Torridalsposten,
selv om vi har mange medarbeidere som jobber dugnad.

Så, hvis du ønsker at Torridalsposten skal havne i din postkasse fem ganger i året i mange år ennå:

STØTT OSS!
Hilsen styret og redaksjonen

Kto.: 3060.22.84715

VIPPS: 98530 Torridalsposten

Betal i dag!

Vipps nå! 
Hvorfor egen hjemmeside?

Torridalsposten blir delt ut gratis til alle husstandene i Torridal fem ganger i året. Vi vet at bladet blir satt pris på, og vi har fortsatt tro på et trykt magasin.

Likevel mener vi at det er behov for å presentere oss på nettet, som et supplement til bladet.

     

Her kan vi få med aktuelle ting når det skjer, og korte forhåndsomtaler av arrangementer. I Arkivet vil du finne noen utvalgte stykker som har stått i bladet. Det fins også lenker til filmer fra Torridal på YouTube. Og selvsagt har vi lenker til eierorganisasjonene og andre lag i bygda.

    

Vi har også en fyldig omtale av Torridal, som kan være opplysende både for gamle og nye torridøler. Under fanen Bilder vil vi gjerne at du bidrar. Send bildene til torridalsposten@gmail.com. Noen plasserer vi her, og noen kommer også med i bladet. 

    

Så håper vi at denne nettsida vil få flere til å sende inn stoff, og støtte oss økonomisk.