torsdag 22. mars 2018

Nr. 1 av Torridalsposten er kommet

Neste nr. kommer ut 26. april med deadline 9. april.


Nr. 3 kommer ut 14. juni med deadline 28. mai.*********************

Setter du pris på å få Torridalsposten i postkassa?


Da vil du kanskje støtte oss med ditt medlemskap?
Det koster bare 200 kr i året for deg som bor i Torridal!

Hvorfor ber vi om dette? Jo, fordi det koster å produsere Torridalsposten,
selv om vi har mange medarbeidere som jobber dugnad.

Så, hvis du ønsker at Torridalsposten skal havne i din postkasse fem ganger i året i mange år ennå:

STØTT OSS!
Hilsen styret og redaksjonen

Kto.: 3060.22.84715

VIPPS: 98530 Torridalsposten

Betal i dag!

Vipps nå! 
Hvorfor egen hjemmeside?

Torridalsposten blir delt ut gratis til alle husstandene i Torridal fem ganger i året. Vi vet at bladet blir satt pris på, og vi har fortsatt tro på et trykt magasin.

Likevel mener vi at det er behov for å presentere oss på nettet, som et supplement til bladet.

     

Her kan vi få med aktuelle ting når det skjer, og korte forhåndsomtaler av arrangementer. I Arkivet vil du finne noen utvalgte stykker som har stått i bladet. Det fins også lenker til filmer fra Torridal på YouTube. Og selvsagt har vi lenker til eierorganisasjonene og andre lag i bygda.

    

Vi har også en fyldig omtale av Torridal, som kan være opplysende både for gamle og nye torridøler. Under fanen Bilder vil vi gjerne at du bidrar. Send bildene til torridalsposten@gmail.com. Noen plasserer vi her, og noen kommer også med i bladet. 

    

Så håper vi at denne nettsida vil få flere til å sende inn stoff, og støtte oss økonomisk.